PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

J+J Facility cz s. r. o.

Vážení obchodní přátelé,

rád bych Vám touto cestou ve stručnosti představil společnost J+J Facility cz s. r. o., která jednoznačně a 100% staví na tuzemském kapitálu a vychází z dlouholetých zkušeností zaměstnanců a majitelů společnosti.

J+J se zaměřuje na poskytování služeb ve čtyřech základních oblastech:

  • Facility management
  • Technická správa budov a zařízení
  • Údržba strojních a technologických linek a strojů
  • Montážní práce, technické čištění

Tyto služby jsou zajišťovány na vysoké kvalitativní úrovni za přijatelné ceny, které jsou dosahovány díky minimální režii společnosti. O kvalitě našich služeb svědčí mimo jiného i spolupráce se společnostmi jako je SKANSKA, TELEFONICA O2, ČEZ, Sekyra Group, Arcelor a mnoho dalších.

V případě Vašeho zájmu jsme připraveni předložit nezávaznou nabídku formou OPEN BOOK, ze které je patrné rozložení nabídnuté ceny na jednotlivé nákladové položky.

Těším se na případnou spolupráci a zůstávám s pozdravem.

Jiří Reš
jednatel