ÚDRŽBA STROJNÍCH A TECHNOLOGICKÝCH LINEK

J+J Facility cz s. r. o.

  • Údržba strojního zařízení dle plánů údržby
  • Operativní odstraňování poruch
  • Diagnostikování poruch
  • Plánované opravy
  • Pravidelná údržba a opravy hydraulických okruhů a elektrických částí
  • Pravidelná údržba a opravy rozvodů vzduchu
  • Vedení inspekčních karet, plánů údržby, mazacích plánů, ostatní dokumentace

ilustrační fotografie

ilustrační fotografie