FACILITY MANAGEMENT

J+J Facility cz s. r. o.

  • Technická správa budov
  • Administratívna správa budov
  • Čistenie budov, housekeeping
  • Údržba vonkajších ploch
  • Bezpečnostné služby

-

-