FM TECHNICKÁ SPRÁVA BUDOV

J+J Facility cz s. r. o.

  • Obsluha technológií (klimatizácia, vzduchotechnika, kúrenie)
  • Všeobecná stavebná údržba (elektro, voda, kúrenie)
  • Revízie a odborné prehliadky zariadenia
  • Elektrorevízie
  • Požiarna ochrana a BOZP
  • Stavebné a zámočnícke práce
  • Likvidácia odpadov
  • Pomocné práce

-

-