PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI

J+J Facility cz s. r. o.

Vážení obchodní partneri,

rád by som Vám touto cestou v stručnosti predstavil spoločnosť J+J Facility cz s.r.o., ktorá jednoznačne a 100% stavia na tuzemskom kapitále a vychádza z dlhoročných skúseností zamestnancov a majiteľov spoločnosti.

J+J sa zameriava na poskytovanie služieb v štyroch základných oblastiach:

  • Facility management
  • Technická správa budov a zariadení
  • Údržba strojných a technologických liniek a strojov
  • Montážne práce, technické čistenie

Tieto služby sú zaisťované na vysokej kvalitatívnej úrovni za prijateľné ceny, ktoré sú dosahované vďaka minimálnej réžii spoločnosti. O kvalite našich služieb svedčí mimo iného i spolupráca so společnosťami ako je SKANSKA, TELEFONICA O2,ČEZ, Arcelor, Haironville, Sekyra Group a mnoho ďalších.

V prípade Vášho záujmu sme pripravení predložiť nezávaznú ponuku formou OPEN BOOK, z ktorej je zrejmé rozloženie ponúknutej ceny na jednotlivé nákladové položky.

Těším sa na prípadnú spoluprácu a zostávám s pozdravom.

Jiří Reš
konateľ