ÚDRŽBA STROJNÝCH A TECHNOLOGICKÝCH LINIEK

J+J Facility cz s. r. o.

  • Údržba strojných zariadení podľa plánov údržby
  • Operatívne odstraňovanie porúch
  • Diagnostikovanie porúch
  • Plánované opravy
  • Pravidelná údržba a opravy hydr. okruhov a elktr. častí
  • Pravidelná údržba a opravy rozvodov vzduchu
  • Vedenie inspekčných kariet, plánov údržby, mazacích plánov, ostatná dokumentácia

-

-